Trafik sigortası zorunludur ve başkalarına verilen zararları temin eder. Kasko sigortası ise isteğe bağlıdır ve aracın kendi hasarlarını teminat altına almaktadır.

Sigortasız trafiğe çıkmanın cezası vardır. Araç trafikten men edildiği gibi, sürücü belirli cezaları ödemekle yükümlü olur.

Sosyal sigortası olan kişiler sadece katılım payını ödemek koşuluyla sağlık sigortası yaptırarak ister tek ister aile boyu özel sağlık sigortası yaptırabilirler.

Hayır, sadece bina ve bina kısımları teminat altındadır.

Kiracılar da eşyalarını teminat altına alabilmek için konut sigortası yaptırabilirler.