Hasar Durumunda Yapılması Gerekenler

Olası bir hasar durumuyla karşılaştığınızda, acenteliğimizi veya 7 gün 24 saat ulaşabileceğiniz Sigorta Şirketi Acil Yardım Hattını arayarak hasar ihbarında bulunabilirsiniz. Hasar İhbarınızı en geç 5 iş günü içinde bildirmeniz gerekmektedir. Hasar ihbarında aşağıda belirtilen bilgiler sizden istenecektir.

 • Acente numarası
 • Sigortalının adı, soyadı, ticari unvanı;
 • Hasar tarihi;
 • Tahmini hasar miktarı;
 • Hasarın Oluş Biçimi / Açıklaması:

Kaza Tespit Tutanağı

Kaza Tespit Tutanağını indirmek için tıklayınız. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca, 1 Nisan 2008 tarihinden itibaren yalnız maddi hasara yol açan trafik kazalarında, taraflar arasında uyuşmazlık olmaması halinde, kazanın oluş şeklini kendi aralarında yazılı olarak saptamak şartıyla kaza yerinden ayrılabileceklerdir. Bu durumda taraflar arasında kaza tespit tutanağı düzenlenmesi gerekir.

Kazaya karışan tarafların tamamı tarafından imzalanmayan tutanaklar geçerli kabul edilmeyecektir. İkiden fazla motorlu aracın karıştığı trafik kazalarında veya gerek görüldüğünde birden fazla form kullanılabilir. Düzenlenen tutanaklar fotokopi yoluyla çoğaltılabilir. Tutanak ile beraber araçlar kaza yerinden kaldırılmadan mümkünse araçların fotoğrafları çekilir ve fotoğraflar tutanak ile beraber değerlendirilir. Kurallara uygun şekilde düzenlenen Tutanak, Trafik Zabıtasınca düzenlenen Trafik Kaza Tespit Tutanağı hükmündedir.

Aşağıdaki hallerde trafik kazası tespit tutanağının trafik zabıtası tarafından düzenlenmesi gerekmektedir:

 • Sürücü belgesiz motorlu araç kullanılıyorsa veya yetersiz sürücü belgesi ile motorlu araç kullanılıyorsa,
 • Sürücüde yaş küçüklüğü varsa,
 • Sürücüde alkol veya akıl sağlığı şüphesi varsa,
 • Kazaya karışan araçlardan birinin veya daha fazlasının kamu kurumlarına ait olması,
 • Kamu kurumlarına ait eşyada zarar meydana gelirse,
 • Trafik Kazasında sadece 3 üncü kişilere ait eşyalara zarar gelirse,
 • Trafik kazası ölüm ve/veya bedeni zarar ile sonuçlanmışsa.
 • Kazaya karışan araçlardan birinin veya birkaçının trafik sigortasının bulunmaması,

Gerekli Belgeler

Çarpma Çarpışma Hasarlarında İlgili Evraklar

 • Kaza tespit tutanağı
 • Hasarlı kısımları gösteren fotoğraflar
 • Sigortalının ehliyet/ruhsat fotokopisi
 • Beyan ( kaza tespit tutanağı yok ise )
 • Aracın anlaşmalı olmayan serviste tamir görmesi durumunda;
 • Fatura
 • Banka, şube ve IBAN no bilgileri

** İstenilen belgeler ürün ve hasarlara göre farlılık göstermektedir. Bu nedenle; hasarınız ile ilişkili branştaki, tüm belgeleri öğrenmek için müşteri temsilcimize danışmanız gerekmektedir.